Årets Älglagtävling, Jaktstig med nytt upplägg

Söndag 30/9, Älgskyttebanan i Västra Utsjö

Anmälan kl 10.00-12.00

OBS! Nytt upplägg/nyheter

 

Lagtävling med jaktstig med varg, björn och kalv

Frivilligt Mästerskap för alla som vill, individuellt. 

Klass 1 vapen

Fina priser: Utlottning av 3 jaktkort på älg till nästa år.

Gratis ammunition, Korv och Kaffe mm.

Arrangörer: Näsberget och Rotsjön

Välkomna!

 

 

 

 

 

Septemberjakt

Skjutprov för älgjägare

Jaktkort 2018-2019

Nu är jaktkorten tryckta och på väg ut till Er under vecka 29.

Älgkort 700:-

Småviltskort 300:-

Har Du inte fått ditt kort v 30, kontakta kassören Hans-Olov Lundberg 070-604 41 02

eller Lotta Melin 070-251 74 55

 

Björnjakt

Gemensam Björnjakt

BJØRNJAKT
Hej Kære Jaktkammerater.

Så bliver det snart 21. augusti og Bjørnjakten går på gang. Vi starter først LØRDAG DEN 25. AUGUST 2018,  med risk for at kvoten er slut. Er kvoten slut blir der selvklart ingen jakt. Licensen er i år: Högst 8 björnar varav högst 3 björnhonor över 80 kilo levandevikt

Alle som har jaktret på Malungs Västra er myget velkommen. Husk at Bjørnjakt også kan gøres på ”småvildtkort” og du derfor kan byde ind jaktkompisser, hvis du køber gästkort.

 

Foreløbig plan:

Solen går op kl. 5.45 så Bjørnen er lovlig fra kl. 04.45. Vi planerer at alle er på pas senest kl. 05.00. Vi træffes på Gåsberget kl. 03.30 lørdag morgen (26/8)

Vi planerer, at jakten tager slut ved 08.00 – 09.00 tiden. Alt afhængigt af hvad som er hänt.

Når jakten er slut, kan alle hvis de har lyst, sætte sig ud på anstandsjakt – eller gå på fuglejakt. Solen går ned kl. 20.28 og Bjørnen er ikke lovlig længere end til kl. 18.28.

På morgenjakten får man ut over Bjørn fälle ræv og grævling, hvis hundfolkene siger ok.

Länsstyrelsen (og jeg) rekommenderar, at den som ämnar jaga Björn aflägger skytteprovet Björnpasset eller motsvarende.

ALLE skal medbringe jaktradio (samme som på elgjakten)

Vi træffes fredag kväl (24. augusti) kl. 18.00 på Gåsberget for yderligere information om jakten. Her skal medbringes statslig jaktkort og selvklart også jaktkort til Malungs Västra. Dem som har Björnpasset skal også tage dette med. Annemarie Evaldson finns på Gåsberget og sælger jaktkort.

Jeg vil myget gerne, at ni giver mig besked om ni kommer med på jakten. Gerne på mail: jens.nohr@vip.cybercity.dk eller på telefon 0045-22 75 19 43. Ni bedes også meddele om ni har hund med på jakten. (alle sorts af hund går vel) Hvis ni kender nogen med bra hunde så indbyd dem til jakten (gæstkort). Behøves inte være bjørnhunde.

Med jægerhilsen
Jens Nøhr (Gåsberget)

Årsstämma 20180527 kl 17.00

handlingar till årsstämman 2018

Revisionsberättelse 17-18

Verksamhetsberättelse 2017-2018

 

Jakträttsöverlåtelse

Pdf på jakträttsöverlåtelse, ligger även under fliken stadgar.

Jakträttsöverlåtelse

Skottlistor

Skottlistor är utskickade till alla småviltsjägare på Malungs Västra VVO.

Återsänd dessa även om du inte skjutit något senast 15/5 2018.

Det går oxå att maila eller sms’a till

lotta@jomeskog.se

070-251 74 55

 

Inbjudan Samrådsmöte

Dagordning och handlingar för samrådsmöte ÄSO 180405

 

 

 

 

Älgjakt 16-17/12

Om snötillgången och vädret tillåter så planeras det älgjakt. (kalv)

Lördag/söndag 16-17/12

Samling 8.00 vid infarten till Byråsen.

Kontakt/info Lars-Göran Gustavsson, 070-319 80 68

Jaktområde planeras närmare jakthelgen.

Alla älgjägare på Malungs Västra är Välkomna!