Fortsatt jakt

På jakten 10-11/11 fälldes 1 kalv och 1 ko (skadad) i Hole.


4 kalvar återstår av planen. 

Beslut att from nu sker jakten som avlysningsjakt tills planen är fylld.

Gemensam jakt på Granberget, Hole och Böle’s marker.

Alla älgjägare på Malungs Västra är Välkomna att deltaga där man vill.


Planerad jakt, uppdatering sker efter hand:

 

Jakt 17-18/11

Böle, samling slakthuset 8.00 kontaktperson: Lars-Göran Gustafsson, 070-319 80 68

Granberget, samling Granberget 8.00 kontaktperson: Kjell Myhr, 073-067 50 04

 

Jakt 17/11 2018 (endast lördag)

Hole, samling Gipsjön 8.00 kontaktperson: Per Olsson, 070-296 70 88