Älgavskjutning tom 20181028

Inför All-helgona helgen är nuläget för avskjutning avd älg att 40 vuxna och 49 kalvar skjutits totalt 89 älgar, vilket motsvarar 87% av målet i älgskötselplanen.

 

Av grundtilldelningen på 7 vuxna och 10 kalvar per lag återstår i nuläget 3 vuxna och 11 kalvar fördelat på respektive lag enligt nedan:

 

Böle 1 kalv

Granberget 1 vuxen + 4 kalvar

Hole 1 kalv

Knulen Fullt

Näsberget Fullt

Rotsjön 2 vuxna + 5 kalvar

 

 

Med hänsyn till att avskjutningen hittills understiger 90% av målet i älgskötselplanen har styrelsen beslutat att tilldela Böle, Hole, Knulen och Näsberget ytterligare kalvar för avskjutning under All-helgona helgen. Tillåten avskjutning per lag under All-helgona helgen är därefter:

 

Böle 2 kalvar

Granberget 1 vuxen + 4 kalvar

Hole 2 kalvar

Knulen 2 kalvar

Näsberget 2 kalvar

Rotsjön 2 vuxna + 5 kalvar

 

Styrelsen kommer efter avslutad jakt den 4 november fatta beslut om eventuell fortsatt jakt och hur den i så fall skall bedrivas.