Monthly Archives: november 2016

Fortsatt älgjakt

De jaktlag som skjutit sin tilldelning, är Välkomna att jaga med andra lag än sitt eget.

Se jaktlagens hemsidor när jakt kommer att ske eller kontakta lagets jaktledare.

 

Avskjutning tom 20161106, möte och fortsatt älgjakt

Möte 20161106, samrådsmöte med Styrelsen och ordinarie jaktledare.

Beslut om fortsatt jakt.

 

  Grundtilldelning   avskjutning tom 161106
Lag tjur ko kalv totalt   tjur ko kalv totalt  
Böle 3 3 9 15   4 2 9 15  
Granberget 3 2 7 12   3 2 7 12  
Hole 4 2 10 16   3 3 10 16  
Knulen 3 2 9 14   3 2 9 14  
Rotsjön 3 2 7 12   3 2 8 13  
Näsberget 3 2 6 11   3 2 8 13  
Totalt 19 13 48 80   19 13 51 83  

 

Nyttjande av 10 % av planen, 8 älgar, 3 skjutna. 5 kalvar kvar.

Jakten kommer att bedrivas att 2 och 2 lag jagar tillsammans.

Fördelning av återstående 5 kalvar:

Böle/Knulen:  2 kalvar

Hole/Granberget:  2 kalvar

Näsberget/Rotsjön:  1 kalv

Mer information kontakta Din jaktledare