Monthly Archives: maj 2015

Jaktledarutbildning 2015

jaktledarutbildning IMG_1253

Erbjudandet om att gå Jaktledarutbildning är nu genomförd under våren 

ca 20 personer har gått utbildningen som var under 2 dagar.

Detta är grupp 2 som körde 23-24 maj.

Med eller utan skjutstöd, vi enades om att skjutstöd är mycket bra…

ÅRSMÖTE

onsdag 27/5 kl. 19.00

Hole Bystuga

Ärenden enl. stadgarna

Välkomna!

———————- 

OBS!

Älgjägare – Kom ihåg att

enl. årsmötesbeslut skall nya

Jakträttsöverlåtelse på älg

vara gjorda senast datum för

årsmöte,  dvs 27/5 2015

Småviltjägare

Nu är skottlistor utskickade för jaktåret 2014/2015

Vi vill att Du återsänder svarskortet även om du inte skjutit något.

Du kan också maila eller sms’a

lotta@jomeskog.se  070-251 74 55