Monthly Archives: februari 2013

”Rävjakt” Lördag 2 mars

Gemensam rävjakt. Hund och/alt klappjakt beroende på snöföre.

Samling Toppstugeparkeringen på Byråsen kl 07.00 (lördag 2 mars)

ENDAST hagelgevär gäller. Kartor finns att få vid samlingen.

Radiokanal 31 mhz kanal 1 alt. 155 mhz kanal 1.

Återsamling o grillning av medhavd matsäck vid samlingsplatsen efter första såten. Därefter jagar vi ett nytt område om intresse finns.

Småviltskort MVVVO gäller, går att lösa gästkort/dagkort.

Har ni tillgång till egna rävhundar så ta gärna med dessa. Samåk om möjligt.

Frågor Hans Gustafsson telefon 070-547 12 35 eller mail val-rag@hotmail.com  eller  Manne Davidsson 073-802 19 37

Välkomna!

 

 

 

 

Älgmöte

Malungs Västra Älgskötselområde

Torsdag 28 februari

kl 19.00

Hole Bystuga

Välkomna!